Tema: Sällsynta Metaller

I elektronikprodukter används många sorters metall, den allra vanligaste är järn. Vissa av metallerna är dock mer problematiska än andra. Det gäller till exempel de så kallade sällsynta jordartsmetallerna REE (Rare Earth Elements) som bara finns i små mängder och som har mycket specifika egenskaper som är eftertraktade i elektronik. Men även andra relativt sällsynta metaller som guld, tenn och litium orsakar problem både under brytning och när de ska återvinnas. Ur en återvinningssynpunkt är metaller bra eftersom de inte tappar några egenskaper, förutsatt man lyckas få råvaran riktigt ren.