Tema: Elektronik är plast

I takt med att elektronikprodukter blir allt mindre och lättare ökar andelen plast i dem och skapar nya utmaningar. Plaster är idag till nästan hundra procent fossil-baserade och ofta svåra att materialåtervinna. Metoder finns, både för att producera bioplaster och återvinna dem, men det är en lång väg kvar innan det blir kostnadseffektivt och brett tillämpat i branschen. Samtidigt består elektronikprodukter också alltmer av sammansatta material som legeringar och laminat som ofta är tekniskt svårt att skilja åt och återskapa i sin ursprungliga form. Att tillverkare tar hänsyn till återvinningsfasen är relativt nytt, men det finns en tydlig potential i att återvinna mer material än i dag.