Sverige totalt 2022

Här ser du en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna lämnade in till återvinning 2022. Den totala insamlingen omfattar 154 758 ton och det motsvarar nästan 15 kilo per person.

Statistiken omfattar endast de batterier och elektriska/elektroniska produkter som lämnats in i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen tillsammans med kommunerna. Enskilda kommuners eventuella sidoinsamlingar finns inte med.

154 758 764 kg totalt
14,74 kg/invånare

Fraktioner

Diverse elektronik

74 355 583 kg
7,08 kg/invånare

Kyl och frys

28 494 740 kg
2,71 kg/invånare

Vitvaror

45 057 486 kg
4,29 kg/invånare

Batterier

3 410 691 kg
0,32 kg/invånare

Ljuskällor

1 306 550 kg
0,12 kg/invånare

Lysrör

829 564 kg
0,08 kg/invånare

I den totala mängden ingår också 1 304 150 kg elavfall från professionella produkter men som inte fördelats i kategorierna ovan.