Det här återvinner vi

Varje år samlar vi i snitt in ungefär 15 kg elavfall per person i Sverige. Hur ser det ut i din kommun? Vilka prylar lämnas det in mest och minst av, och hur ligger ni till i relation till hela riket?

På den här sidan hittar du all statistik om återvinningen uppdelad per kommun. Du kan klicka dig fram, jämföra och även ladda ner den statistik du behöver.

Vid jämförelse mellan olika kommuners resultat är det viktigt att tänka på att vissa återvinningscentraler används av fler än de egna kommuninvånarna. Det kan även vara så att vissa kommuner inte har en egen återvinningscentral utan samarbetar och lämnar in elektronikavfallet på grannkommunens insamlingsplats. I vissa fält finns ingen data redovisad. Det är inte samma sak som att inget material har samlats in från kommunens invånare, utan kan bero på näringsstrukturen och/eller befintliga samarbeten med andra kommuner

Sverige totalt 2020

Här ser du en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna lämnade in till återvinning 2020. Den totala insamlingen omfattar 155 721 ton och det motsvarar ungefär 15 kilo per person.

Statistiken omfattar endast de batterier och elektriska/elektroniska produkter som lämnats in i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen tillsammans med kommunerna. Enskilda kommuners eventuella sidoinsamlingar finns inte med.

155 720 848 kg totalt
15,04 kg/invånare

Fraktioner

Diverse elektronik

84 512 296 kg
8,16 kg/invånare

Kyl och frys

28 119 715 kg
2,72 kg/invånare

Vitvaror

36 016 747 kg
3,48 kg/invånare

Batterier

3 460 396 kg
0,33 kg/invånare

Lågenergilampor och lysrör

1 812 762 kg
0,18 kg/invånare

LED- och glödlampor

615 632 kg
0,06 kg/invånare