Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil.

El-Kretsen använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på vår webbplats genom att vi får kännedom om vem som har besökt webbplatsen och vid vilken tidpunkt.