Vinnarna är utsedda i årets WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

Sedan år 2000 har non-profitorganisationen WIN WIN Gothenburg Sustainability Award delat ut sitt pris med samma namn till organisationer, rörelser, företag eller individer som bidragit till en större förändring i arbetet mot en mer hållbar framtid. Utmärkelsen ska stimulera kreativa lösningar och skapa hållbara synergier som förbättrar balansen mellan världens ekologiska, miljömässiga och sociala behov. Organisationens arbete finansieras bl. a. av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, med flera.

2023 års tema var ”Fighting Desinformation”, specifikt i relation till vår tids revolutionerande digitalisering. Digitaliseringen har makten att föra samma människor från olika delar av jorden, och bidra till snabb och demokratisk informationsspridning; men kan på samma sätt också vara en stor orsak till utbredningen av farlig och vilseledande desinformation. WIN WIN Gothenburg Sustainability Award vill uppmärksamma de åtgärder som faktiskt genomförs för att förhindra desinformation, förbättra den demokratiska diskussionen, och inspirera till strävan att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

Bellingcat och Eliot Higgins

Årets vinnare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award är kollektivet Bellingcat, som består av researchers, utredare och medborgarjournalister som undersöker olika typer av konflikter och kriser runtom i världen.

Bellingcat, och grundaren Eliot Higgins, tilldelas WIN WIN Award 2023 för sina innovativa metoder, som har lett till en ny generation av undersökande journalistik och gjort det möjligt för Bellingcat att avslöja kritisk information om akuta globala frågor.

Juryns motivation
Bellingcats grundare Eliot Higgins (foto: WIN WIN Gothenburg Sustainability Award)

Abbie Richards

Researchern och content creatorn Abbie Richards är årets mottagare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Youth Award. På sin populära webbplats ”The Conspiracy Chart” och genom sina olika sociala medier, bekämpar och avslöjar hon olika typer av konspirationsteorier.

Abbie Richards tilldelas WIN WIN Youth Award 2023 för sin enastående förmåga att utbilda och engagera en mångfaldig publik med hjälp av humor, fakta och tillgänglig grafisk design, såväl som hennes förmåga att underlätta en djupare förståelse av några av de mest komplexa och pressande samhällsfrågorna.

Juryns motivation
Abbie Richards (foto: WIN WIN Gothenburg Sustainability Award)

Kajsa Willner och El-Kretsen

Själva prisstatyetten är även den skapad i en experimentell anda för att inspirera till innovation och nytänk. Formen är alltid en kub, och materialet ändras från år till år. 2023 års priskuber är skapade av konstnären Kajsa Willner, som har konstruerat en illusion (som en blinkning till desinformations-temat) av att vara gjorda av marmor och terazzo, men består egentligen av gammal elektronik. Att det blev just marmor- och terazzo-imitation är ingen slump, enligt konstnären: båda dessa material utvinns/skapas ofta på ett miljöpåverkande sätt.

Som tillhandahållare av elektroniken till prisstatyetten är El-Kretsen en blygsam, men stolt del av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2023.

Foto: WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

Publicerat 2023-10-25