Varför ska man återvinna sina gamla elprodukter?

Praktiskt taget allt elavfall (det vill säga produkter med batteri eller sladd) kan återvinnas: allt från radioapparater och läsplattor, till brödrostar och drönare. UR-reportern Kjell Eriksson besöker i sin podcast Kjellsorterat elektronikåtervinningsföretaget Lantz Järn & Metall, och får följa med i processen att återvinna produkterna. Han träffar också Patrik Carlsson som arbetar med att reparera batterier främst till elcyklar.

Vi konsumerar alltmer elektronik, och som resultat är också den snabbast växande avfallshögen i världen just elektronik. Hela 15 kilo per person och år bidrar varje svensk med! Värt att tänka på är att elprodukter påverkar miljön under hela livslängden: från utvinningen av materialet, till tillverkningen, användningen och sedan som avfall. Kastar man avfallet i naturen bidrar det till miljöförstöring eftersom det innehåller farliga ämnen för människor, djur och natur. Hamnar avfallet i fel händer kan det säljas illegalt då mycket elektronik består av värdefulla material. Av dessa orsaker är det viktigt att återvinna sitt elavfall.

När man återvinner elektronikavfall så börjar man med att förbehandla, det vill säga sanera materialet från farliga ämnen. Plast som inte kan materialåtervinnas eldas istället upp, och värmen går till att värma upp våra hus. Metallen kan köpas in av företag som Boliden. Där raffineras materialet och ädelmetaller som guld, silver och palladium kan utvinnas. Delar av din gamla mobil skulle alltså kunna bli till ett örhänge!

Hur är då ett batteri uppbyggt och hur länge ”lever” det? Jo, den minsta komponenten i ett batteri kallas ”cell” och kontrolleras av sk. BMS (Battery Management System) så att batteriet sätts på och av på rätt sätt. Precisionen när man tillverkar battericellerna är viktig för livslängden – om en enda cell är dålig så dör hela batteriet. Ju billigare batterier du köper, desto mindre precision. Batterier har också ett begränsat kalenderliv, så använd dem kort efter att du köpt dem. Med andra ord, hamstra inte batterier – de är lite av en färskvara!

Lyssna på hela podcasten här.

Publicerat 2021-03-16