Vad innehåller ett batteri?

Batterier finns i många olika former och storlekar. Det finns engångsvarianter och uppladdningsbara. Vad batteriet innehåller beror på vilken typ av batteri det är, och det är stor skillnad på hur de olika typerna fungerar och sedan hur de återvinns.

Vår vanligaste batterityp: Ej uppladdningsbar alkalisk battericell

Man brukar dela upp småbatterier i två grupper. Engångsvarianten är de ”vanliga” lösa batterierna som du sätter i och tar ur ficklampor, fjärrkontroller, väckarklockor eller leksaker. När de är slut ska de lämnas in till återvinning i en batteriholk, återvinningscentral eller i butik. Uppladdningsbara batterier är de som sitter i din smartphone, surfplatta, eltandborste, borrmaskin eller kamera, till exempel. Alla prylar som går att ladda upp, helt enkelt. När batteriet inte går att ladda längre räknas hela prylen som elavfall och ska alltså återvinnas i en miljöstuga eller på en återvinningscentral. Mindre elavfall kan också lämnas in till butiker som säljer elutrustning.

Uppbyggnad av ett alkaliskt batteri

Uppbyggnad av vår vanligaste batterityp: Ej uppladdningsbar alkalisk battericell

Hur återvinns batterier?

Alla batterier förbehandlas innan dess material går vidare för omhändertagande eller materialåtervinning. Här förklarar vi de olika stegen i återvinningsprocessen.

  1. Batterier som sitter i produkter plockas först ut manuellt för hand på en återvinningsanläggning. Sedan sorteras batterierna efter storlek och innehåll. I ett första steg filtreras knappcellsbatterier genom ett skakbord där de under en viss storlek sorteras ut i en egen fraktion. Som en försiktighetsåtgärd hanteras alla små knappcellsbatterier i samma process trots att endast en del av dessa innehåller kvicksilver.
  2. Därefter sker manuell sortering i olika fraktioner beroende på kemiskt innehåll. En del av dessa, till exempel kadmium sorteras ut för att fasas ut ur kretsloppet. Andra, till exempel Litium sorteras ut för materialåtervinning.
  3. Cirka 80 procent av alla batterier som samlas in är alkaliska engångsbatterier. När man krossar de alkaliska batterierna så får man ut batteriets anod och katodmaterial i pulverform. Pulvret kallas ofta för black mass eftersom den blir svart av den stora mängden kol som finns där. Mangan och zink finns också i den svarta massan vilket gör att man ofta tillsätter black mass i smältverken där man producerar stål. Genom att dela upp den svarta massan (black mass) från plast, papper och mässing ur alkaliska batterier, kan man ta tillvara på mässingen som ökar batteriets totala återvinningsgrad med ungefär 3 procent.
  4. Respektive fraktion krossas och hanteras i slutna system. För exempelvis Litium-jon är det viktigt att skilja metallhöljen och reaktionskänsliga material på ett säkert sätt för att materialen skall kunna återvinnas. Alkaliska batterier består i huvudsak av metall, plast samt en massa av zink och mangan. Genom processen sorteras metall och plast ut för återvinning medan batterimassan antingen återvinns eller omhändertas som farligt avfall.

År 2020 samlade vi in 3 460 396 kg batterier, vilket motsvarar 0,33 kg per invånare.

El-Kretsens insamlingsstatistik från 2020

Publicerat 2021-04-26