Vad händer med elavfallet jag lämnar in?

Vad händer efter att en pryl med sladd eller batteri lämnats in till återvinning? Jo, den räknas som elavfall, och kan komma till stor nytta igen! Följ med på en resa genom en återvinningsanläggning i en film från UR.

Elavfall kan innehålla ämnen som är farliga för djur, natur och människa, vilket gör det extra viktigt att de gamla produkterna lämnas in till en miljöstation eller återvinningscentral till exempel, och inte kastas i naturen eller i vanliga hushållssoporna. Men elavfall innehåller också material som kan tas omhand och användas igen. I stället för att behöva producera nya material så sparar vi då på jordens resurser. Vissa metaller kan t ex smältas ned och användas hur många gånger som helst. En gammal laddsladd eller kabel ser inte ut att vara till så stor nytta, men den innehåller faktiskt koppar.

Häng med till en återvinningsanläggning i Sollentuna som tar emot fulla lastbilar med elektronik varje dag, och följ de olika stegen som en elsladd går igenom i återvinningsprocessen. Från grovsortering med gripklo, till sorteringsbandet, till kvarnen som mal ner kablarna till mindre bitar, som sedan skickas vidare till skakborden. Och till sist sorteras de olika materialen ut var för sig, och kopparen som finns i kablarna kan skickas vidare för att smältas ned, och sedan användas igen i nya produkter! T ex bli en lampsladd eller en kastrull. Bra va?

Se filmen från UR här.

Publicerat 2021-04-28