The Global E-waste Monitor 2020

I takt med att den globala konsumtionen av elektroniska och elektriska produkter ökar, i kombination med kortare livscykler och få reparationsmöjligheter, så ökar även elavfallet. Återvinningstakten hänger inte med den snabba avfallsökningen. Även om antalet lagar och förordningar gällande elavfall har ökat, så går utvecklingen för långsamt. Detta beror till största delen på brist på kapital och politisk motivation. FN:s globala rapport The Global Waste Monitor 2020 tar tempen på världen utifrån ett miljö- och elektronikperspektiv.

71% I oktober 2019, så omfattades 71 % av världens population av något slags policy, lagstiftning eller förordning gällande elavfall. Jämför detta med år 2014 då siffran låg på 44 %.

Elvafall som inte tas omhand på rätt sätt innebär stora risker för både miljön och hälsan. Dessutom bidrar det till den globala uppvärmningen. Men om man återvinner elavfall kan man minska dessa risker signifikant.

Hur ska vi då nå dit? Globala mål inkluderar att successivt reducera elavfallet; främja återvinning; hindra dumpning och felbehandling av elavfall; samt skapa jobb inom återbruks- och återvinningsbranscherna. Nationella mål inkluderar att öka utmaningarna för arbetet med elavfall; sätta passande insamlings- och återvinningsmål; prioritera miljömål för ansvariga myndigheter; satsa på miljömål monetärt.

In 2019, the world generated 53.6 million metric tons (Mt), and only 17.4% of this was officially documented as properly collected and recycled.

The Global E-waste Monitor 2020

Det bör också skapas bättre och säkrare metoder och standardiseringar för att mäta data inom elavfall. På så sätt kan man mäta utvecklingen och agera utefter den.

2017 bildade the United Nations University – SCYCLE programme (UNU-SCYLE), the International Solid Waste Association (ISWA), och the International Telecommunication Union (ITU) I nära samarbete med United Nations Environment Programme (UNEP) “The Global E-waste Statistics Partnership” för att tillsammans rikta uppmärksamheten mot utmaningar kring elavfallshantering. Samarbetet har lett till publikationen av The Global E-Waste Monitor 2017; upprättandet av webbplatsen www.globalewaste.org; samt organisationen av elavfall-workshops i Östafrika, Latinamerika, Östeuropa och Arabstaterna. Detta har bland annat resulterat i med användbar elavfallstatistik.

Läs hela rapporten här.

Publicerat 2021-03-16