Sopor.nu

Är du intresserad av fler avfallsslag än enbart elavfall och batterier så vill vi tipsa om Sopor.nu. Det är ett samarbete mellan El-Kretsen och flera andra organisationer. Här finns enkelt och pedagogiskt material om hur man sorterar och vart man kan lämna olika avfallsslag. Men också om vad som händer i nästa steg, hur avfallet tas om hand. På Sopor.nu finns en quiz för den som vill testa sina kunskaper och för dig som lärare har vi också samlat tips med länkar till andra sajter, allt med koppling till avfall, återvinning och miljö.

Klicka här för att komma till sopor.nu.

Publicerat 2021-02-18