Plaståtervinning – steg för steg

Vad händer med elektronikprylar som innehåller plast när de kommer till återvinningen? Läs mer om plastens väg genom sortering, fragmentering och separering fram till att återigen bli råvara.

Steg 1.

Diverse elektronik samlas in i burar, som här på bilden, eller i vissa fall i containrar. När kärlen är fulla transporteras de till någon av våra förbehandlingsanläggningar. El-Kretsen har cirka 50 000 kärl. Alla har unika ID märkningar, EAN koder, vilket gör att vi följer/har kontroll på materialet från insamlingslats till återvinning.

Steg 2.

Elavfallet tippas ut på sorteringsband för en första manuell sortering. Farligt avfall som batterier, delar som innehåller olja eller kvicksilver mm tas bort för separat hantering. Det gäller också delar som har små mängder men värdefulla material, exempelvis kretskort. Det som lämnas kvar på bandet åker vidare till en fragmentering. Det betyder att produkterna krossas till små bitar för att därefter sorteras i olika materialslag; metaller, glas, plaster, övrigt. Den utsorterade plasten åker sedan vidare till en separat sortering.

Steg 3.

En första uppdelning av plasten görs sedan genom en våt process. Knappt 40 procent av de plastflarn som läggs i ett stort bad sjunker, vilket betyder att de innehåller bromerade flamskyddsmedel. Den del som inte innehåller flamskyddsmedel är här separerad och går vidare till ytterligare en förfinad process för uppdelning i PP/PE, PS och ABS.

Steg 4.

Här sker både en våt- och en torrsepareringsprocess som sorterar ut plasten i olika kvaliteter.

Steg 5.

Slutresultatet av återvinningsprocessen är små korn av vad som nu är att klassa som råvara. Kontinuerlig kvalitetssäkring görs för att se att innehållet inte innehåller kemikalier över de gränsvärden som finns enligt lagstiftning och internationella regler (till exempel RoHS, Reach). Plasten är testad och kvalitetssäkrad utifrån slagkraftighet, böj, drag, densitet, kadmium, bly, och krom.

Av den plast som kommer ut ur processen är cirka 30 procent PP/PE, 15 procent PS, 35 procent ABS och slutligen är cirka 20 procent rejekt; det vill säga laminat, gummi, plastbitar som inte separerats från andra materialslag såsom trä, tyg etcetera.

Publicerat 2021-01-26