Nya initiativ för att skapa spårbarhet hos elektronik

Det rör på sig inom olika branscher gällande hur man ska skapa slutna kretslopp, i en värld som fylls av mer och mer elektronik. Från mindre, lokala insatser, till lagstiftning på högre internationell nivå – miljötänk börjar cementera sin plats inom både politiken och företagsvärlden. Men för att detta ska lyfta krävs att initiativ tas från elektroniksfärens olika branscher. Ett sådant initiativ är t ex KEEP.

KEEP är ett innovationsprojekt lett av Chalmers Industriteknik, som syftar till att skapa ett ID-system som spårar elektroniska och elektriska produkter. Projektet inleddes 2018; finansieras av Vinnova (Sveriges Innovationsmyndighet); och är ett samarbete mellan en mängd aktörer som representerar produktion, återanvändning, slutanvändning och återvinning. Målet är att skapa ett cirkulärt system där det går att följa produkters hela livsresa – en kunskap som är användbart både för företag och konsumenter.

Projektet ger sig uttryck i en unik ID-märkning som man kan scanna av med sin mobil, och länkar till en informationssida för produkten som visar allt från hur och när den tillverkats och arbetsvillkor för den som monterat produkten, till miljöpåverkan och specifika återvinningsinstruktioner. Det ger ett bra underlag för konsumenten att ta ställning till, något som annars är sällsynt för begagnade produkter.

Men det finns utmaningar. Exempelvis efterfrågas en standardisering av insamlingen och delningen av informationen. Idag sköts detta till största del manuellt.

Det finns företag som satsar hårt på att vara en del av utvecklingen. Ett exempel är högtalarföretaget Transparent Sound som både konkret och abstrakt anammar en transparant affärsidé som grundar sig i att visa hela produktionsprocessen. Bland annat ger de sina konsumenter ett års extra garanti om de scannar produktens QR-kod och tar del av informationen. Miljöansvar kan alltså bli ett säljincitament. Det är också ekonomiskt försvarbart eftersom om man kan spåra en produkts livsresa, kan man också kartlägga dess beteende – t ex vad gäller användningsfrekvens, livslängd och reparabilitet. Det gör att man kan skapa bättre och mer hållbara produkter, vilket i sin tur gör företaget mer konkurrenskraftigt.

Utöver detta görs det även insatser på EU-nivå, i vad som kallas Den europeiska gröna given (”The Green Deal”). Denna klimatlag är i processen att utveckla ett produktpass som visar produktens härkomst, uppbyggnad, reparabilitet och isärmonteringmöjligheter. Målet för lagen är att Europa ska vara klimatneutralt vid år 2050.

Självklart rör detta även återvinning. El-Kretsens Fredrik Benson menar att spårbarhet är det nästa självklara steget för producentansvar. El-Kretsen skulle t ex kunna vara en större del av återanvändningsbranschen, och genom våra processer hitta reservdelar som kan användas till det. Fredrik poängterar också att man snarare ska prata om resurser än avfall. Resurser syftar i detta fall på material, energi och tid. Om vi har en mer effektiv resurshantering och större spårbarhet kan man utveckla återvinningen på ett smartare sätt. Vet man t ex hur en produkt tillverkats kan man rationalisera återvinningsprocessen – ju mer info, desto bättre återvinning. Detta är vad vi kallar Producentansvar 3.0.

Här kan du läsa mer om KEEP och testa en demoversion av deras prototyp.

Publicerad 2021-08-26