Ny storskalig återvinningsanläggning för litiumjonbatterier i Sverige

31 mars 2023 invigdes Stena Recyclings nya batteriåtervinningsanläggning i Halmstad. Det är en av de första i sitt slag och kommer kunna återvinna 10 000 ton elbilsbatterier per år.

En investering på en kvarts miljard kronor har gjorts för att bygga anläggningen, med stöd från Energimyndigheten*. Det är en av de första storskaliga återvinningsanläggningarna för batterier i Europa, och den avancerade återvinningsprocessen gör det möjligt att återvinna hela 95 procent av ett elbilsbatteri.

”Kommande EU-regler i kombination med den ökande elektrifieringen av fordon och andra produkter innebär att det kommer att finnas ett enormt tryck på att hitta lösningar för att återvinna fordonsbatterier och skapa cirkulära värdekedjor. Den här investeringen kommer att ge Stena Recycling en nyckelroll i processen med att elektrifiera bilindustrin” säger Marcus Martinsson, Product Area Manager Batteries, Stena Recycling Group.

I samband med invigningen träffades branschexperter för att diskutera framtiden för batteriåtervinning och vad som krävs för att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi.

El-Kretsen på plats vid invigningen

”När dörrarna till batterianläggningen öppnades rullade en truck in i den nedsläckta lokalen och lade det första batteriet i maskinen. Trucken ackompanjerades av dramatisk musik, neonljus och rökmaskiner – en spektakulär show helt enkelt. Rundturen visade upp en minst lika spektakulär anläggning. Vi har stora förhoppningar på vad detta kommer att innebära för svensk och europeisk batteriåtervinning!” Kristina Eriksson, El-Kretsen.

Kristofer Sundsgård, VD och koncernchef för Stena Metall Group: ”Elektrifieringen av samhället har bara börjat, och vi vill främja en cirkulär strategi för batteriproduktion. Samarbete mellan aktörer i branschen kommer att vara avgörande för en framgångsrik grön omställning. Vi är redo att utveckla och odla vårt samarbete med hela värdekedjan från batteri- och utrustningstillverkare till elbilsindustrin för att säkerställa ett cirkulärt materialflöde, uppfylla marknadens och tillsynsmyndigheternas krav och bidra till en mer hållbar framtid”.

Anläggningen kommer hantera batterimaterial som samlats in och förbehandlats i Stena Recyclings befintliga anläggningar och processer i Sverige, Danmark, Polen, Finland, Norge, Tyskland och Italien.

*Energimyndigheten gav Stena Recycling 70,7 miljoner kronor i stöd 2021 för att bygga den nya anläggningen.

Från vänster: Stefan Pålsson, ordförande i Halmstad kommunstyrelse, Daniel Westlén, statssekreterare på Miljödepartementet, och Dan Sten Olsson, Stena Metall Group.
Foto: Anders Andersson

Foton: Stena Recycling. Fotograf: Anders Andersson

Publicerat 2023-04-03