International E-Waste Day

International E-Waste Day (IEWD) är en temadag som initierats av WEEE Forum – paraplyorganisationen för europeiska PRO:s (såsom El-Kretsen). IEWD infaller den 14 oktober varje år, med målet att uppmärksamma den växande frågan om elektroniskt avfall. Varje år framhålls ett aktuellt ämnesområde eller utmaning inom elektronikavfallsvärlden, och i år är temat ”osynlig elektronik”. För att klara av de globala hållbarhetsmålen och medverka till en grön omställning, måste vi alla bli bättre på att lära oss vad elektronik är; vad det innehåller; hur materialet tas fram; och hur det sen ska återvinnas eller återbrukas. Inför IEWD, tar WEEE Forum och PRO:s fram informationsmaterial som företag och privatpersoner sedan kan använda fritt i sina egna kanaler. Sprid ordet och öka medvetenheten kring elavfallsåtervinning, du också!

Vad är elektronik och vad definieras som elutrustning?

Elektronik är en gren av elektrotekniken som bygger på elektroners rörelse i vakuum, gas eller fasta material (inkl. halvledare). Nuförtiden används termen också för att beskriva elektroniska komponenter, inom exempelvis radio, television, datorteknik, kommunikation och mätteknik. Källa: NE Nationalencyklopedin


Med elutrustning menas apparater, produkter, komponenter, maskiner, verktyg, instrument och annan utrustning som genererar, överför eller mäter elektrisk ström eller elektromagnetiska fält, eller som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt. Källa: Sveriges riksdag

Osynlig elektronik

”Osynlig elektronik” är elprodukter som kanske vid första anblick inte upplevs innehålla elektronik, och som därmed kan hamna i fel återvinningskärl (eller i värsta fall: i vanliga soppåsen). Det kan vara t ex dockhus med inbyggd belysning; betalkort; dansande/sjungande leksaker; lysande skor; sjungande gratulationskort; vevradio, etc.

Även om det är svårt att ge exakta siffror, uppskattas ”osynligt elavfall” utgöra så mycket som 9 miljoner ton icke-återvunnet material per år i världen, varav ca 23 miljoner kg i Sverige.

Källa: UNITAR

För att ta temperaturen på folks kunskap om det eventuella elektronikinnehållet i vanliga (och ovanliga) produkter satte vi ihop quizet ”Elektronik eller inte?”. Gör quizet här!


Vi gav oss sen ut på stan med filmkameran och våra frågor. Vill du se hur andra svarade på quizet? Kolla in här.

Även många andra PRO:s ställde frågor och filmade i sina respektive länder. Kika på samlingsfilmen här.

Leksaker

Många tror att en leksak inte räknas som elektronik för att den kanske innehåller mestadels plast; eller att en leksak som drivs av batteri inte längre räknas som elektronik när batteriet inte längre sitter i. En bra tumregel att lägga på minnet är: Leksaker som lyser, låter eller rör sig, samt drivs av batteri (även om batteriet inte längre sitter i) eller har uttag för laddsladd, räknas som elektronik – och behöver därmed lämnas i elektronikåtervinningen när de blir avfall.

Smart elektronik = smart återvinning?

Våra nya, smarta apparater kan mäta vår hjärtfrekvens; sätta på vår kaffemaskin: prata med oss; självmant börja dammsuga vårt hem; höja och sänka vår rumstemperatur, och mycket mer. Många av dessa prylar har avancerad inbyggd elektronik, och innehåller dessutom ofta värdefulla, miljöfarliga och/eller konfliktframtagna metaller (såsom kobolt, tenn, guld, wolfram och tantal). Detta gör det än mer viktigt att återvinna prylarna, för att till följd kunna använda metallerna igen (och igen och igen) och därmed minska beroendet av ny gruvbrytning. Dessutom, om elavfall lämnas i vanliga soporna, hanteras det inom fel process som inte är anpassad för materialet. Då kan det farliga avfallet hamna ute i naturen och läcka ut ämnen som bly, kvicksilver, kadmium och flamskyddsmedel – något som inte bara är dåligt för vårt ekosystem, utan även är direkt farligt för människor.

Vad kan jag göra?

Börja med dig själv: Har du samlat på dig en massa elektronik som du inte använder? Fungerar prylen: Ta det till återbruk (såsom Myrorna, Emmaus, eller liknande). Fungerar den inte: Lämna den till återvinning (en del elavfall kan tas emot i fastighetsnära insamling, medan annat behöver lämnas på en återvinningscentral). Kolla upp på din kommuns webbplats var du har din närmaste återvinningscentral. Läs gärna vår artikel om ”Elektrisk rens” som vi publicerade i juni, för handfasta tips och information om hur El-Kretsen hanterar elavfallet när det kommer in till oss. Dina avdankade gamla hörlurar eller mobiltelefoner kan göra skillnad!

Enligt FN:s prognos kommer varje person i världen generellt ha gett upphov till 8 kg ”osynligt elavfall” innan 2023 är slut. Elavfall som hamnar fel och vars resurser inte kan tas omhand. Pascal Leroy, WEEE Forums generaldirektör, sa om årets IEWD: ”Osynligt e-avfall är en tyst nödsituation som kräver vår uppmärksamhet. Vi måste alla erkänna den roll vi spelar i den här frågan och arbeta tillsammans för att ta itu med det.”

Vi på El-Kretsen tror att om fler av oss kommer till insikt om våra egna möjligheter och makt att inverka på ansvarsfull elektronikåtervinning och också uppmuntrar och sprider information till våra respektive kontaktnät, så har vi kommit långt. Ökad medvetenhet kring hur mycket elektronik som faktiskt cirkulerar ute i världen och som finns i våra produkter, kan också ge upphov till minskad ”onödig” elektronikkonsumtion.

Så sätt igång direkt, bli en mer aktiv del av förändringen och sprid ordet om International E-Waste Day #ewasteday.

Lästips! Elektronikbranschen (branschorganisationen för leverantörer, distributörer och återförsäljare inom konsumentelektronik, foto och service) har skapat webbplatsen Cirkulera mera, med handfasta råd och fakta om elektronikåtervinning; hur man återvinner; och varför det är viktigt. Kolla in Cirkulera mera här!

Publicerat 2023-10-06