Hur ser forskare på utvecklingen av framtidens batterier?

Europa har som mål att bli den första klimatneutrala kontinenten vid år 2050, den så kallade ”Green Deal”. Framstående forskare menar att batterier är en av flera nyckelteknologier för att nå detta mål. Intresset är stort för batteriforskning både i Sverige och i världen, vilket lett till landöverstigande forskningssamarbeten som till exempel Battery 2030+. I podcasten Forskarpodden från Uppsala universitet intervjuas Kristina Edström, professor i oorganisk kemi, och Daniel Brandell, professor i materialkemi, om ”framtidens batterier”.

Om vi ska röra oss mot ett mer fossilfritt och cirkulärt samhälle så kommer det krävas att vi hittar nya metoder för storskalig energilagring, där batterier är viktiga. Det återuppladdningsbara litiumjonbatteriet används idag på många olika sätt p.g.a. dess förmåga att lagra stora mängder energi. Men vi kommer i framtiden behöva flera olika typer av batterier som är bra på olika saker. Exempelvis en typ av batteri som passar för stationär lagring; en annan för stora, tunga fordon; en tredje för personbilar; och en fjärde för portabel elektronik, etc. Det behövs forskning för att utveckla batterier som är billigare att tillverka, med material som är hållbara både vad gäller prestanda och miljöpåverkan.

Battery 2030+ är ett långsiktigt projekt som initierats för att ena europeiska forskare, i hopp om att snabba upp processen för att skapa nya sorters batterier. Projektet sätter ihop forskare som specialiserar sig inom olika områden såsom teoretiska beräkningar och modellering, battericellstillverkning, batterianvändning, bland annat. 70 olika universitet är inblandade i projektet.

Intressant forskning görs också på utvecklingen av organiska batterier, där biomassa används istället för de oorganiska materialen – något som skulle vara bättre ur ett miljöperspektiv. Forskning pekar på att natrium (som du kan hitta i bordssalt!) skulle kunna ersätta litiumjonbatterier. Andra aktuella batterier som det forskas på är litiumsvavelbatterier och litiumluftbatterier. Flera av dessa kommer inom några år finnas på marknaden. Utmaningen är att få in material av hög kvalitet och att få upp volymerna så pass att priserna kan komma ned till samma nivå som litiumjonbatterierna. Det finns också säkerhetsaspekter och lagstiftade regler att ta in i beräkningarna.

Lyssna på hela podcasten här.

Publicerat 2021-03-16