Hållbarhetsrapport 2021

Hållbarhetsrapporten gäller för verksamhetsåret 2021 och hela bolaget. Den är upprättad i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen och redovisas separat från årsredovisningen. El-Kretsen omfattas av två av de tre kriterierna för kravet om hållbarhetsredovisning (6 kap. 10 § årsredovisningslagen 1995:1554). Som nationellt godkänt insamlingssystem för elavfall och batterier beskrivs huvudprocessen för just detta. Och vad det leder till i form av statistik. Rapporten tar även upp de risker, möjligheter och de väsentliga hållbarhetsaspekter som ledningen för El-Kretsen identifierat.

Klicka här för att komma till rapporten.


Kommunstatistik 2021

Publicerat 2022-04-19