Hållbarhetsrapport 2020

Den gäller för verksamhetsåret 2020 och hela bolaget, samt är upprättad i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen. Sedan förra året har vi digitaliserat vår redovisning och koncentrerat rapporteringen i en renodlad redovisningsdel som helt fokuserar på vår egen verksamhet. Det är en utmaning att dra korrekta gränser för var vår påverkan börjar och slutar, till exempel gällande metaller och komponenter som ingår i elektronikprodukter som vi tar hand om. För dessa delar redovisar vi inga data, utan enbart vilka processer vi har och hur vi ser att vi kan påverka positivt.

Klicka här för att komma till rapporten


Kommunstatistik 2020

Publicerat 2021-02-25