Hållbarhetsrapport 2019

Det här är El-Kretsens tredje hållbarhetsredovisning, och den första med ett särskilt fokus. I år tittar vi närmare på vilken roll plast spelar i elektronik. Redovisningen gäller för verksamhetsåret 2019 och hela bolaget. Den är upprättad i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen. Sedan förra året har vi höjt ambitionsnivån på redovisningen och inkluderar nu fler indikatorer som är relevanta för våra väsentliga aspekter. Det är en utmaning att dra korrekta gränser för var vår påverkan börjar och slutar, till exempel gällande metaller och komponenter som ingår i elektronikprodukter som vi tar hand om. För dessa delar redovisar vi inga data, utan enbart vilka processer vi har och hur vi ser att vi kan påverka positivt.

Publicerat 2021-02-19