Hållbarhetsrapport 2018

Det här är El-Kretsens andra hållbarhetsredovisning, och den gäller för verksamhetsåret 2018 och hela bolaget. Den är upprättad i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen. Vi har höjt ambitionsnivån på redovisningen och har börjat inkludera fler indikatorer som är relevanta för våra väsentliga aspekter. Det är en utmaning att dra korrekta gränser för var vår påverkan börjar och slutar, t.ex. gällande metaller och komponenter som ingår i elektronikprodukter som vi tar hand om. För dessa delar redovisar vi inga data, utan enbart vilka processer vi har och hur vi ser att vi kan påverka positivt.

Publicerat 2021-02-18