Hållbarhetsrapport 2016

2016 var året då El-Kretsen fyllde moppe. Eller ännu hellre elmoppe. Det var ett givet tillfälle att bjuda in till kalas. Utställningar om vår verksamhet tillsammans med presentationer gav en tillbakablick på hur det var förr, och hur vi styrt utvecklingen mot där vi är idag. Även om temat för dagen var vår 15-åriga historia så kom det mesta ändå att handla om framtiden.
Idag kan vi räkna på miljönyttan som återvinningen ger. Till exempel att klimatpåverkande köldmedier omhändertas i slutna system. Att även de minsta batterierna, de som ofta innehåller kvicksilver, plockas ut ur elprodukterna för att hanteras separat. Att värdefulla ämnen från ändliga resurser tas tillvara och förs åter i kretsloppet.

Det är resultatet av El-Kretsens och alla våra samarbetspartners arbete – ett resultat vi är stolta över men inte stannar vid. Inte förrän vi lever upp till visionen om att vartenda gram ska återvinnas till sin ursprungliga form och kvalitet.

Att tänka cirkulärt är en förutsättning för att arbeta med återvinning på ett trovärdigt sätt. Att få vara en liten del av den utveckling som också ligger i linje med flera av regeringens miljömål är spännande och ger mening. Som en del av det har producentansvaret för elektronik utvecklats till att inte bara omfatta hushållsprodukter. Numera ingår också professionell elutrustning. Man kan se det som ett kvitto på att producentansvaret som styrmedel faktiskt har fungerat. Hur vi på El-Kretsen på bästa sätt kan hjälpa dessa ”nya” producenter innebär nya spännande möjligheter och utmaningar.

När vi nu blåst ut tårtljusen från vår 15-årskalastårta så är det därför inte bara med insikten om allt det vi har åstadkommit hittills, det vi faktiskt firar, utan i lika hög grad att de kommande åren kommer att vara lika innehållsrika och utmanande. Det är en resa man vill vara med på, en hållbarhetsresa mot nya mål!

Publicerat 2021-02-16