Hållbarhetsrapport 2015

Det är ingen slump att avfallshierarkin gestaltas av en trappa. Strävan uppåt präglar mångt och mycket av det miljöarbete som sker i Sverige. Just förbättringsarbetet i sig är en grundbult inom miljöledningssystem. Ett sådant synsätt har också hjälpt oss analysera och sätta fingret på de processer vars förändringar ger mest hävstångseffekt miljömässigt. Förutom vårt kontinuerliga interna utvecklingsarbete förändras också kraven från vår omvärld. Under 2015 blev det tydligt då lagstiftningen skärpts ytterligare. Vårt tidigare arbete har lagt grunden för ett återvinningssystem som verkligen fungerar och gör skillnad. Med den reviderade förordningen i hand är det tydligt att vi har en gemensam målsättning, en målsättning om att ta hand om miljöfarliga ämnen och att återanvända de resurser som en gång har grävts upp från jorden.

Vi fortsätter vårt arbete att ta oss än högre i avfallshierarkin men är beroende av vår omvärld. Till exempel genom att: producenterna tillverkar återvinningsbara produkter, att slutanvändare sorterar och lägger rätt, att våra återvinnare fortsätter utveckla sina processer, att kommunerna fortsätter informera och motivera sina invånare. Tillsammans driver vi på så sätt utvecklingen mot än mer slutna kretslopp.

Publicerat 2021-02-15