Hållbarhetsrapport 2014

Återvinning av elektronikskrot fortsätter att engagera och ligger högt på dagordningen, inte bara hos oss på El-Kretsen. Konsumtionsmönster, teknikutbyten, tillverkningsprocesser, sociala och miljömässiga aspekter flätas in i den komplexa väv av frågor som elektronikhandeln ger upphov till. Det mynt vi hanterar har flera sidor som berör många. Enligt FN:s beräkningar såldes det ungefär 58 miljoner ton elektronikprodukter på den globala marknaden år 2012. Från samma källa beräknas 42 miljoner ton el-skrot ha genererats under 2014. I relation kan sägas att Sverige står för mindre än en halv procent av dessa mängder. El-Kretsens primära uppgift är att samla in och ta omhand dessa cirka 150 000 ton elektronikskrot på ett ansvarsfullt sätt.

Elektronik och batterier integreras i alltfler produkter som dessutom blir både mindre och smartare. Men därmed också alltmer komplexa i sitt innehåll. De tidigare vanligast förekommande ädelmetallerna guld, koppar och silver ersätts av nya, mer sällsynta material. Metallhöljen ersätts av plaster. Dessa nya material väcker nya frågeställningar om såväl utvinning som återvinning. Därför är också en av de större utmaningarna inom återvinningsindustrin att hålla jämna steg med produktutvecklingen. Att hitta kostnads- och miljöeffektiva metoder för materialåtervinning av sådana material som bara förekommer i låga halter eller i laminat men som har en stor miljöpåverkan vid gruvbrytning och tillverkning är en lika spännande som stor utmaning.

Publicerat 2021-02-14