Hållbarhetsrapport 2012

Sedan många år har Sverige legat i täten vad gäller miljöengagemang i allmänhet och återvinning i synnerhet. Nu börjar man dessutom ana ett förfinat återvinningsbeteende. De mindre produkterna hittar i större utsträckning tillbaka och blir en del av kretsloppet där de omvandlas till nytt råmaterial och används i nyproduktion. Produkter som inte längre fungerar eller används ska tillbaka till återvinningen, där de gör större nytta än hemma i byrålådan.

Återvinningshelgen genomfördes även 2012 och resultatet bekräftar vårt nya återvinningsbeteende – vi lämnar fler små och medelstora hushållsapparater till återvinning än tidigare år. Svenskens engagemang av elektronik-återvinning är stort och vi återvann nästan fyra gånger mer uttjänt elektronik än det mål som finns i EU:s direktiv på 4kg/invånare. Vi samlade in 147 684 ton, vilket mot-svarar 15,47 kg/invånare.
Det fina resultatet är förstås tack vare allt arbete som gjorts på Sveriges kommuner, engagemanget hos våra kunder och leverantörer samt att vi alla tar ett individuellt ansvar för att göra rätt.

Så sträck på er. Sverige ligger i topp tack vare er!

Publicerat 2021-02-12