Hållbara vanor börjar med små steg – cirkulera mera!

Återvinning och återbruk, att cirkulera, är avgörande för en mer hållbar elektronikbransch och ett viktigt steg mot att nå Sveriges miljömål.

Pernilla Enebrink, VD ElektronikBranschen.

Enligt en undersökning från ElektronikBranschen har tre fjärdedelar av svenskarna gammal och oanvänd elektronik hemma, men knappt 20 procent cirkulerar sin hemelektronik, trots att majoriteten anser att det är viktigt. I genomsnitt har vi tre gamla mobiltelefoner som gömts och glömts i våra byrålådor, vilket blir 25 miljoner mobiltelefoner. Onödigt, när de hade kunnat komma till nytta, så varför? Den främsta orsaken kan vara brist på kunskap om hur man gör och varför det är bra att cirkulera sina prylar.

ElektronikBranschen har tagit fram informationssajten Cirkulera Mera för att utbilda konsumenterna om deras rättigheter och möjligheter att cirkulera sin gamla elektronik. Börja dina hållbara vanor genom att gå in på cirkuleramera.nu för att ta reda på vad du kan göra och vart du kan vända dig för att återbruka eller återvinna!


Bild: Cirkuleramera.nu

Publicerad: 2023-04-21