Från Avfall till Resurs

År 1800 uppfann Alessandro Volta det första batteriet, vilket kan kallas startskottet för elektronikens historia. Genom åren har tekniken utvecklats och förfinats och idag konsumerar vi mer elektronik än någonsin. Men med högre produktion kommer också ett större ansvar för att ta hand om avfallet, ett ansvar som ligger hos både producenter och konsumenter.

Vi på El-Kretsen vill underlätta, utveckla och förbättra hanteringen av elavfall i Sverige, ett land som ligger i framkant. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig en inblick i vår verksamhet, om vad som händer med materialet som samlas in och dessutom inspiration att bidra till världens bästa elektronikåtervinning.

Publicerat 2021-02-18