El-Kretsen medverkar i Natur & Miljöboken

Natur & Miljöboken är ett aktuellt, roligt och pedagogiskt läromedel som delas ut till över 200 000 mellanstadieelever varje år. Utgivningen bygger på samverkan med kommuner, näringsliv, myndigheter och organisationer, och syftet är att lära våra barn och deras familjer om naturen och en hållbar livsstil.

Natur & Miljöboken är ett inspirerande läromedelspaket, med en serie om tre böcker som riktar sig till årskurs 4, 5 och 6. Varje bok är anpassad för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs, och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning som tar upp de globala miljömålen. Till böckerna ingår en lärarhandledning med färdiga lektionsupplägg, fördjupningar, övningar och experiment.

Boken är en gåva till eleverna, och är utformad för att locka elevernas nyfikenhet att lära sig om naturen och en hållbar livsstil, genom att fakta blandas med pyssel, korsord, frågesport, utmaningar och uppdrag, och ett fint diplom!

El-Kretsens bidrag finns i den tredje boken, steg 3 ”Världen, jag och miljön”, för elever i årskurs 6. Eleverna får lära sig om hållbarhetsaspekter just kring elprodukter, och vilken stor insats vi kan göra genom att ta hand om det som blir till avfall, och förvandla det till resurser! Hur vi återbrukar och återvinner påverkar hur mycket nya råvaror som måste tas fram. Utmaningarna är många och vissa svåra. Men en allra första, inte så svår, är att sortera rätt. Det tror vi eleverna har med sig sen tidigare årskurser. I sexan är det dags att ta nästa kliv och fundera om vad som händer med produkterna som återvinns och problematisera hur vi skulle kunna göra saker ännu bättre.

Läs mer och kika på Natur & Miljöbokens läromedel här: https://nmboken.se/

Publicerat 2021-09-29