Lev mer hållbart och mindre ensamt i kollektiv

– Projekt för framtidens hållbara studentboenden


Kollektiv är en smart lösning både ekonomiskt, hållbart och socialt, när fler bor tillsammans och delar på gemensamma ytor. Bland studenter är det vanligt att bo ensam i en lägenhet med eget badrum och kök, men inte så stora sociala ytor. Projektet CoKitchen – Hållbar co-living för studenter som gjorts av KTH Live-In Lab fokuserade på att ta fram nya lösningar för framtidens hållbara studentboenden.

Ensamhet är ett stort problem bland unga människor och dagens lägenheter är dyra och använder onödiga mängder resurser och energi

Bakgrunden till projektet är att det idag råder en stor brist på studentbostäder på flera studieorter, och att bygga mer är viktigt. Men för att klara de globala målen i Agenda 2023 behövs stora förändringar inom samhällets alla sektorer, till exempel att bygga hållbara, ändamålsenliga bostäder som vi har råd med.

Syftet var att undersöka, utveckla och testa nya lösningar för framtidens hållbara co-living. Under tre år (2021-2023) har projektet tittat på lösningar för delade boenden för studenter med experimentlägenheter, tjänsteprototyper, intervjuer, workshops, klimatanalyser och ekonomiska kalkyler. Lägenheterna i Live-in Lab har byggts om två gånger och bebotts av 4-5 studenter under ett år. Under tiden arbetade tjänstedesigners, arkitekter och med Akademiska Hus och Electrolux som industriparters med att ta fram olika förslag och prototyper för hur vi kan effektivisera och dela på mer resurser i våra bostäder, utan att vi för den delen ska minska på boendekvaliteten.

Summeringen av forskningsresultaten i projektet CoKitchen visar att det finns stor potential för delningsboende, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Några av huvudinsikterna från slutrapporten:

  • Delningsbostäder kan bli 26-34% billigare att bygga per boarea (beroende på hyresmodell) jämfört med ettor.
  • Att mäta byggkostnader per person är en bättre indikator för att uppnå effektivitet än att mäta byggkostnader kvm. En byggnad är mer effektiv om fler kan nyttja den.
  • Delningsbostäder ger mer BOA (boarea) per BTA (byggd bruttoyta), jämfört med ettor. Lägre byggkostnader och mer effektiva byggnader, skapar potential för lägre hyra per person.
  • Det innebär att vi i förlängningen skulle behöva bygga färre hus, vilket leder till stora kostnadsbesparingar i ett samhällsperspektiv.
  • Eftersom delningsbostad möjliggör mer effektivt utnyttjande av byggnadens totala yta, gör det också att klimatbelastningen blir lägre per person. 26-34% mindre Co2 per person (jämfört med ettor)
  • Delningsbostaden skapar en familjelik gemenskap som ökar trygghet och minskar ensamhet. Särskilt för de som nyss flyttat från annan plats.
  • Man spenderar mer tid hemma, lagar mer riktig mat, bjuder hem folk i stället för att gå ut.
  • Delningsboende ökar lärandet mellan olika kulturer och studenter.

Från studentlägenheternas levnadsyta om ca 21 kvadratmeter har studenten nu tillgång till 69 kvadratmeter, en ökning med 48 kvadratmeter

Uppåtgående trend?
Att bo kollektivt ser ut att vara en uppåtgående trend nu, och inte bara för studenter. Är du intresserad kan du hitta olika alternativ genom att söka på t ex ”bo kollektivt”.


Delad användning och så länge som möjligt vinner vi på
Det allra bästa scenariot för miljön är att alla sorters produkter; mat, elektronik, möbler, kläder ja allt du kan tänka dig, används till sitt yttersta innan du gör dig av med det. Att tillverka nya elektronikprodukter till exempel gör stor påverkan på miljö och klimat, då stora mängder resurser behövs i form av nya material och energi, och att olika kemikalier används.

Att bo på delad yta innebär också delade resurser. Då kan fler använda samma prylar i stället för att alla ska ha varsin uppsättning hushållsapparater, t ex. mikrovågsugn, brödrost, strykjärn, stavmixer och vem vet, kanske även eltandborstladdare. Det är alla dessa produkter som El-Kretsen tar hand om när de gjort sitt. Ju fler människor som nyttjat dem och under så lång tid som möjligt, desto bättre för miljön!

Läs mer om projektet hos KTH Live-In Lab

Hela slutrapporten om CoKitchen finns här.


Foto: Unsplash

Publicerad: 2023-09-27