Cirkularitet, återbruk och smart design

Hur kan genomtänkt och smart produktdesign bidra till en bättre miljö? Exempelvis genom att tänka längre än en produktlivscykel. Det har Electrolux och Stena Recycling tagit fasta på i sitt samarbete för att skapa en dammsugare tillverkad av 100 procent återvunnet och återanvänt material.

Projektet Circular Initiative är ett sätt att testa och pusha för att komponenter och material ska kunna användas om igen. Idag finns en prototyp av en Electrolux-dammsugare som till 100 procent är gjord av komponenter och material som redan levt ett liv i någon annan produkt. Circular Initiative leds av Stena Recycling, med samarbetspartners Stora Enso, Electrolux, ABB, Combitech och Investor. Syftet är att öka kunskapen om vikten av cirkularitet och att hålla produkter och material inne i systemet så länge som möjligt.

50% Mängden återvunnet material som kommer finnas i Electrolux produkter vid 2030.

Vad kommer då det återvunna materialet ifrån? Jo, från t ex hårtorkar, datorer eller andra dammsugare.

Publicerat 2021-05-21