Bli en medveten konsument: Nytt initiativ för mobilmärkning

En märkning som kan hjälpa konsumenter att göra mer medvetna val när de köper sin mobil – framför allt vad gäller miljöpåverkan – visar på en spännande utveckling. Nu introduceras det så kallade Eco Rating, ett initiativ från fem av Europas största mobiloperatörer, som innebär att mobilen får en märkning som graderar hur bra den står sig gällande slitstyrka, reparabilitet, återvinningsbarhet, samt hur effektivt tillverkaren förhållit sig till resurser och klimat. Ca 80 mobiltelefonmodeller har blivit graderade hittills, och ambitionen är hög.

Eco Rating baseras på information från tillverkare till mobiloperatörer, och går igenom mobilens hela livscykel.

Eco Rating

  • Råmaterial: Vilka material används? Till exempel guld eller litium. Ju mer återvunna material, desto bättre gradering.
  • Tillverkning: Här mäts bland annat koldioxidutsläpp och energiförbrukning i tillverkningsprocessen.
  • Transport: Hur långt ska mobilen resa från tillverkning till försäljning? Och hur reser den? Vad är dess koldioxidavtryck?
  • Användning och reservdelar: Här ser man på hur väl mobilen håller efter några år, t ex vad gäller reparabilitet. Dessutom graderas hur mycket energi som går åt när enheten laddas.
  • Slutskede: Hur väl kan mobilen tas omhand när den blir elavfall?

De mobiloperatörer som ligger bakom initiativet är Deutsche Telekom, Orange, Telefónica (verkar under varumärkena O2 och Movistar), Telia Company and Vodafone.

Läs mer om Eco Rating här.

Publicerad 2021-06-18