tvättmaskin i delar

El-Kretsen: Kunskapsrummet

Elprylar lever vidare – från skrot till nytt material

Välkommen till Kunskapsrummet hos El-Kretsen. Här får du lära dig mer om allt från cirkulär ekonomi till insamling och återvinning av elektronikprodukter och batterier – och varför det är viktigt för att minska resursslöseri och miljöpåverkan. Dessutom har vi också skolmaterial och massor av statistik om elektronik och batterier här.

Alla elektronikproducenter – alltså alla som säljer och tillverkar elektronik, elprylar och batterier – är ansvariga för att samla in elavfall och se till att det återvinns. För att göra det jobbet effektivare, samt utbilda kring detta, skapades en gemensam tjänst som erbjuder ett rikstäckande insamlingssystem. Och det är vi: El-Kretsen. 

Cirkulär ekonomi – och vad det har med elprylar och batterier att göra

Pilar i cirklar

Vi lever i ett slit och släng-system, där jordens resurser hela tiden omvandlas till material som används till nya produkter, som blir avfall när de är uttjänta. Och det leder till stor negativ påverkan och  ett väldigt slöseri med resurser. Men egentligen finns det inget avfall, utan bara resurser på fel plats. Och i en cirkulär ekonomi bygger allt på att man behåller produkter, material och resurser i ett kretslopp och använder dem om och om igen.

Bidra till insamling och återvinning

Varje år samlar El-Kretsen in nästan 150 000 ton elprylar och batterier, bara från hushåll. Cirka 80% av det blir nytt material. Och det är en siffra i världsklass. Men det är ändå inte tillräckligt. Vi måste förstås sluta kretsloppet – men också konsumera mindre. Här får du konkreta tips på hur det kan gå till och hur du kan bidra.

Så funkar återvinningen

Att samla in och återvinna uttjänta el- och elektronikprodukter samt batterier är avgörande för att minska samhällets påverkan på miljön. Men hur går det till, egentligen? Här får du reda på vad som händer med datorer, kylar, mobiler, lampor, batterier och annat som vi samlar in och återvinner. Och visste du att en hög med insamlade elprylar bokstavligen kan vara en guldgruva?

Statistik för Sverige och Sveriges kommuner

Visste du att vi samlar in ungefär 14 kilo elavfall per person i Sverige i genomsnitt varje år? Och vet du hur många ton tvättmaskiner och andra vitvaror vi årligen skickar till återvinningen? Eller hur mycket elektronik som samlas in i kommunen där du bor?

14

Kilo avfall per år

95%

Återvinning

Gratis skolmaterial

Här finns skolmaterial för förskolan samt låg- och mellanstadiet. Helt enkelt eftersom kommande generationers kunskap och motivation kring återvinning, återbruk och resurser är avgörande för att nå en cirkulär omställning och en mer hållbar utveckling i samhället.